Sony DVP-NS328 User Manual

Browse online or download User Manual for DVD players Sony DVP-NS328. Sony DVP-NS328 Instrucţiuni de utilizare

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print

Summary of Contents

Page 1 - 4-126-016-E2(1)

4-126-016-E2(1) CD/DVD Player Instrucţiuni de utilizare

Page 2

Conexiuni La despachetare, verificaţi accesoriile furnizate consultând pagina 39. • Conectaţi bine cablurile pentru a evita zgomotele nedorite. •

Page 3

11 Când redaţi un disc înregistrat în sistemul de culoare NTSC, aparatul emite semnalul video sau Afişajul de configurare etc., în sistemul de culoa

Page 4 - Cuprins

12 Pasul 2: Conectarea componentei audio Selectaţi unul din următoarele şabloane A sau B, în funcţie de mufele de intrare ale monitorului televizorul

Page 5

13A Mufe de intrare audio stânga/dreapta Această conexiune va folosi cele două difuzoare ale televizorului sau ale componentei audio pentru a emite

Page 6

Operarea televizorului folosind telecomanda Puteţi controla nivelul sunetului, sursa de intrare şi puteţi opri televizorul dvs. Sony, cu telecomanda.

Page 7

Pasul 5: Configurarea rapidă Urmaţi Paşii de mai jos pentru a realiza configurările de bază minime în vederea utilizării sistemului. Pentru a sări pes

Page 8 - Panoul din spate

10 Apăsaţi pentru a selecta tipul de mufă (dacă este cazul) pe care îl folosiţi pentru a realiza conectarea la o componentă audio, apoi apăsaţi E

Page 9 - Ecranul panoului frontal

Conectarea unui dispozitiv USB (doar pentru DVP-NS328) Puteţi conecta un dispozitiv USB la mufa USB a aparatului, pentru a reda fişiere video, de i

Page 10 - Conexiuni

Redarea Redarea discurilor 1 Comutaţi selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât pe ecranul televizorului să apară semnalul de la apara

Page 11

Pentru a reda fără a folosi funcţia PBC, apăsaţi sau butoanele numerice, când sistemul se află în modul stop, pentru a selecta o piesă, apoi apăsa

Page 12

AVERTISMENT Pentru a reduce pericolul provocat de incendii sau şocuri electrice, nu expuneţi acest aparat condiţiilor de ploaie sau umezeală. Nu desch

Page 13 - Pasul 4: Pregătirea

20 Afişajul Meniului de comandă (Magic Pad) Puteţi folosi Meniul de comandă pentru a selecta o funcţie şi a vedea informaţiile despre aceasta. Apăsa

Page 14 - Operarea televizorului

Lista elementelor din Meniul de comandă Elemen-tul Numele elementului, funcţia TITLE/SCENE/TRACK (Titlul/scena/piesa) CHAPTER/INDEX (Capitolul/indic

Page 15 - Apăsaţi pentru a selecta

22 TVS Selectează efectul de sunet stereo la conectarea unui televizor stereo sau a 2 difuzoare frontale. Acesta funcţionează doar când se redă o pi

Page 16

Diferite funcţii de mod de redare Puteţi configura următoarele moduri de redare: • Redare program (pagina 23) • Redare în ordine aleatorie (pagina

Page 17 - Conectarea unui

5 Apăsaţi . Începe redarea programului. La terminarea programului, puteţi relua acelaşi program, apăsând . Pentru a reveni la redarea normală Apă

Page 18 - Redarea discurilor

2 Apăsaţi ENTER. Va începe redarea repetată. Pentru a reveni la redarea normală Apăsaţi „CLEAR" (Ştergere) sau selectaţi „[OFF]" (Dezactivat

Page 19

Clarificarea imaginii (CLARIFICARE) Puteţi exagera contururile unei imagini pentru a oferi o imagine mai clară. 1 După ce selectaţi (CLARIFICARE) d

Page 20

Redarea fişierelor video, de imagine şi muzicale Aparatul poate reda fişiere video, de imagine sau muzicale. Pentru detalii privind discurile ce pot

Page 21 - Meniul de comandă

Selectarea unui fişier de imagine 1 Apăsaţi „MENU” (Meniu). Va apărea lista albumelor. 2 Apăsaţi pentru a selecta albumul, apoi apăsaţi „PICTURE

Page 22

pot să nu apară, în funcţie de cameră. Configurări şi reglaje Folosirea Meniului de Configurare Folosind Meniul de Configurare, puteţi regla în dive

Page 23 - Crearea propriului

Precauţii Cu privire la siguranţă Dacă în aparat cad obiecte străine, solide, sau lichide, scoateţi aparatul din priză şi dispuneţi verificarea lui

Page 24 - Apăsaţi

„SCREEN SETUP” (Configurare ecran) Se vor selecta configurările în funcţie de televizorul ce urmează a fi conectat. Configurările implicite sunt sub

Page 25 - Reglarea Imaginii redate

„CUSTOM SETUP" (Configurare personalizată) Utilizaţi aceste opţiuni pentru a realiza setări legate de redare şi altele. Configurările implicite

Page 26 - Blocarea discurilor

„AUDIO SETUP” (Configurare audio) Puteţi configura sunetul în funcţie de condiţiile de redare şi conexiuni. Configurările implicite sunt subliniate.

Page 27 - Apăsaţi ENTER

33♦ MPEG (doar pentru DVD) Selectează tipul de semnal audio MPEG. PCM Selectaţi această funcţie atunci când aparatul este conectat la o componentă a

Page 28 - Apăsaţi pentru a selecta

34 Informaţii suplimentare Ghid al problemelor de funcţionare Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi, f

Page 29 - „LANGUAGE SETUP”

Discul nu începe să ruleze de la început. ¼ Este selectată Redarea program, redarea aleatorie, redarea repetată sau redarea repetată A-B (pagina 23).

Page 30 - „SCREEN SETUP”

Funcţia de auto-diagnosticare (Când pe ecran apare o combinaţie de litere şi cifre) Atunci când se activează funcţia de auto-diagnosticare p

Page 31 - (Configurare personalizată)

Discurile ce pot fi redate Tipul Logo-ul discului Pictograma Caracteristici DVD VIDEO • DVD comercial • DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL în mod +VR • DVD-R

Page 32 - Configurarea semnalului

38 • Dacă adăugaţi numere (01, 02, 03, etc.) în faţa numelor fişierelor, acestea vor fi redate în ordinea respectivă. • Deoarece începerea redări

Page 33

Notă privind operaţiunile de redare ale discurilor DVD sau VIDEO CD Anumite operaţiuni de redare pentru discurile DVD sau VIDEO CD pot fi setate inte

Page 34 - Ghid al problemelor de

4 Cuprins AVERTISMENT ... 2 Precauţii .

Page 35 - USB (doar pentru DVP-NS328)

Lista codurilor de limbă Consultaţi paginile 6, 29 pentru mai multe detalii. Ortografie conform standardului ISO 639: 1988 (E/F). Cod Limba Cod

Page 36 - Funcţia de auto

41Index Numere 16:9 30 4:3 LETTER BOX 30 4:3 PAN SCAN 30 48kHz/96kHz PCM 33 A A-B REPEAT (Redare repetată A-B) 21, 25 Afişajul Afişaj de configura

Page 39 - Drepturile de autor

Pentru a afla sfaturi utile şi informaţii despre produsele şi serviciile Sony, vizitaţi-ne la adresa: www.sony-europe.com/my

Page 40

5 Informaţii suplimentare ... 34 Ghid al problemelor de funcţionare ...

Page 41

Index al pieselor şi butoanelor Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze. Telecomanda Butoanele (volum) +, numărul

Page 42

şi alte surse de intrare. 4 „TOP MENU” (Meniu superior) Afişează meniul superior al DVD-urilor. „MENU” (Meniu) (27) Afişează meniul. „RETURN” (Reveni

Page 43

Panoul frontal 8 1 Butonul/indicatorul (pornire/standby) (15) 2 Sertarul discului (18) 3 Ecranul panoului frontal (9) 4 Butonul „OPEN/CLOSE”

Page 44

Ecranul panoului frontal 1 Se aprinde în timpul redării sau al pauzei. 2 Se aprinde în timpul redării repetate. 3 Se aprinde la modificarea u

Comments to this Manuals

No comments